Acuring Oy

 

Pertti Pohjalainen

Dipl.ins., ekonomi

Johtavan auditoijan pätevyys QES

Konsultti: laatu-, ympäristö-, työturvallisuusjohtamisjärjestelmät

Radonin määrä ilmassa: mittaustarpeen kartoitus ja mittaukset

Kokemus: yli 20 v konsultointia ja sertifiointiauditointeja

  

 

 ISO 9001:2015 ja AQAP 2110

 ISO 14001:2015

 OHSAS 18001:2007

 ETJ+

Yhteystiedot:

sähköposti: pertti@acuring.com

.

 

Etusivulle


Copyright 1996-1999 by Namo Interactive Inc.
All Rights Reserved.


Namo WebEditor 3.0